Kājāmgājēju maršruti

"Gājējam draudzīgs" zīmi saņem tūrisma pakalpojumu sniedzēji Balvu novadā

Hiker Friendly Logo lv2022. gada 26. aprīlī notika sestā Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly komisijas sēde Latvijā. Tika pieņemts lēmums zīmi piešķirt 39 uzņēmumiem, kas atbilda Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly kritērijiem. Balvu novadā tie ir: aktīvās atpūtas vieta "Ezertūre" Ezertūre" Viļakā, atpūtas un izklaides centrs "Škladi" Kubulos, Nemateriālās kulturas mantojuma centrs "UPĪTE" Šķilbēnu pagastā, Atbalsta māja "Brīvupes" Kubulu pagastā, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs - tūrisma informācijas sniegšanas vietās Balvos (Balvu novada Tūrisma informācijas centrs) un Viļakā, Viesu nams ''Paradīzes'' un lauku viesnīca "Putni" Bērzkalnes pagastā. Iepriekš zīme piešķirta arī Viļakas muzejam.

Read more ...

Pastaiga, piedzīvojums un izaicinājums Kaļņa mežos

kalņa ez pastaigu maršrutiUz Balvu un Gulbenes novadu robežas atrodas Kalņa ezers, kura tuvumā ir pieejami trīs dažādu garumu un grūtības pakāpes pastaigu/ pārgājienu maršruti.
Visu trīs maršrutu sākumpunkts ir pie atpūtas vietas jeb laivu ielaišanas vietas Gulbenes novada pusē (GPS 57.102883, 26.980596). Maršruti šobrīd pieejami digitālā veidā - google kartē un aplikācijā “Wikiloc” . Pagaidām maršruti dabā nav marķēti, bet to ir plānots tuvākajā laikā darīt.

Read more ...

Garo pārgājienu maršruts “Ezertaka”

berzpils kajamgajeju taka“Ezertaka” ir Latgales garās distances pārgājienu maršruts, kura trases kopgarums ir apmēram 1070 km. Ceļa segumu proporcija maršruta trasē – 59% grants seguma ceļi, 21% ir lauku, meža un pļavas ceļi un 20% ir asfalta seguma ceļi. Maršruts ir sadalīts 49 posmos, no kuriem 13 posmi ir garāki un to iziešana prasīs vairākas dienas.

Read more ...

Liepnas upes ieleja

liepnas upes pargajiens 10 10 2022 23Dabas tūrisma maršruts, kas ved pa vietējās nozīmes dabas liegumu, kurš ietver ir 47 km garo Liepnas upi. Maršruts, kas dabā nav marķēts, ietver upes līkumoto posmu no Katlešu (mežniecības) tilta līdz braslam (tautā dēvētam Golodnīkam). Upes kritums šajā posmā ir 1,3 m/km. 

Read more ...

Stiglovas dabas taka

Stiglovas taka 26 112021 1Dabas taka ved gar Stiglovas upītes ieleju, kur var ieraudzīt 3 - 4 m augstus smilšakmens atsegumus. Šajā apkārtnē sastopamas ~ 60 augu sugas. Stiglovas atsegumi ir ģeoloģiskais dabas piemineklis (īpaši aizsargājama teritorija). Smilšakmeni veidojušies ūdens straumju ietekmē seklas jūras apstākļos pirms ~375 miljoniem gadu.

Read more ...

Stompaku purvu dabas taka

1 Nacionālo partizānu mītnes dabas liegumā Stompaku purvi Alvils BaltiņšDabas liegums “Stompaku purvi” ir unikāla ar savām dabas bagātībām un kultūrvēsturisko mantojumu. Izstaigājot dabas liegumu “Stompaku purvi”, kas ir iekļauti NATURA 2000 teritorijā uzzināsiet gan par teritorijā mītošajiem putniem, dzīvniekiem un augiem, gan arī pa labiekārtotu marķētu taku, kur mitrākajās purva vietās ierīkotas laipas, nokļūsiet līdz purva austrumu daļas salām, kur 2. Pasaules kara laikā bija ierīkota viena no lielākām nacionālo partizānu apmetnēm Baltijā.

Read more ...

Viļakas ezera salas pastaigu taka

vilakas ezera sala tilts

Viļakas ezerā atrodas sala 1,8 ha platībā un uz tās joprojām saglabājušies fragmenti no Marienhauzenas pils, kura celta  1293. gadā sabrukušā cietokšņa vietā un lielā Ziemeļu kara laikā Marienhauzenas pils tika pilnīgi nopostīta.     

Uz Viļakas ezera salas ir izveidota pastaigu taka 442 metru garumā. Ir uzstādītas gan koka laipas ar atpūtas “kabatiņu”, gan laivu piestātne un informatīvie stendi.  

Read more ...