No 23.decembra Balvu pilsētā darbojas slidotava

slidotava balvi 21No 23.12.2021. katru dienu no plkst. 08:00 līdz plkst. 22:00 Balvu sporta skolas stadionā sāk darboties slidotava. (Adrese: Sporta iela 8, Balvi)


UZMANĪBU!
Apmeklējot slidotavu, ir jāņem vērā visi valstī noteiktie ierobežojumi Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai!

Slidotavā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 16 personas!
Rezervēt slidotavas laiku iespējams, reģistrējoties: https://forms.gle/hnRsa8BKSrjPquBX9

Ja slidotavā ierodas vairāk kā 16 cilvēki, priekšroka tiek dota rezervētajiem laikiem.

 

SLIDOTAVAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Slidotavā drīkst atrasties ne vairāk kā 16 personas.
2. Slidotavu iespējams rezervēt, rakstot https://forms.gle/hnRsa8BKSrjPquBX9 priekšroka, ierodoties slidot, tiek dota rezervācijām.

3. Rezervētos laikus nav iespējams apskatīties.
4. Organizētas treniņnodarbības uz ledus drīkst notikt grupā līdz 10 personām sertificēta trenera vadībā.
5. Lai nodrošinātu epidemioloģiskās prasības, ierobežojot Covid-19 vīrusa izplatību, katras personas pienākums ir ievērot distancēšanos un citus valstī noteiktos drošības pasākumus.
6. Persona, atrodoties uz ledus, pati vai tās pilngadīgais aizbildnis/vecāks ir atbildīga par savu drošību, veselību un dzīvību.
7. Slidotavu ikviens drīkst izmantot bez maksas.
8. Slidotavu nedrīkst izmantot persona, kurai ir slikta pašsajūta vai slimības pazīmes.
9. Pilngadīga persona atbild par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajām fiziskajām aktivitātēm.
10. Par nepilngadīgas personas veselības stāvokļa atbilstību atbild tās vecāki vai to pilnvarotās personas.
11. Katras personas pienākums ir apzināties, ka slidotava ir aktīvās atpūtas zona, kur iespējams gūt traumas neatkarīgi no personas fiziskās sagatavotības vai slidošanas prasmes.
12. Traumu gadījumā zvanīt 113.
13. Katras personas pienākums ir ievērot šos noteikumus un sabiedriskās kārtības noteikumus;
14. Slidotavā aizliegts:
14.1. smēķēt, lietot apreibinošas vielas, kā arī atrasties to ietekmē;
14.2. ievest dzīvniekus;
14.3. lietot necenzētus vārdus un fiziski aizskart citas personas;
14.4. bojāt aprīkojumu;
14.5. ienest citu personu veselību apdraudošus priekšmetus un vielas;
14.6. uzturēties uz ledus ar mehanizētiem transporta līdzekļiem, velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem, bērnu ratiņiem, u.c. pārvietošanās līdzekļiem;
15. Slidotavas uzturētājs neatbild par trešo personu nodarītajiem zaudējumiem citām personām.
16. Slidotavas uzturētājs neatbild par apmeklētāju personīgajām mantām.
17. Par šo noteikumu neievērošanu apmeklētājus var izraidīt no slidotavas.